Personvernerklæring

Personopplysninger hos Vinbutikk (vinbutikk.com)

Vinbutikk.com sitt mål er at du skal føle deg trygg på at din personlige integritet blir respektert og at dine personopplysninger behandles riktig. Vi tar derfor ansvar for at dine personopplysninger brukes til tiltenkte formål og beskyttes mot uautorisert tilgang.

All behandling av dine personopplysninger skjer i samsvar med General Data Protection Regulation (GDPR) og annen gjeldende databeskyttelseslovgivning.

Hva er personopplysninger?

GDPR definerer personopplysninger som enhver type informasjon som kan spores tilbake til en levende, fysisk person. Typiske personopplysninger er personnummer, navn og adresse, men bilder av personer er også personopplysninger. Lydopptak som lagres elektronisk kan også være personopplysninger.

Hva menes med behandling?

Behandling av personopplysninger betyr i utgangspunktet alt som kan gjøres med dataene. Det kan for eksempel være å samle inn, registrere, lagre, samle eller skrive ut dataene.

Dine rettigheter

Vinbutikk er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som utføres i Vinbutikk virksomhet.

Du har en rekke rettigheter i forhold til Vinbutikk som behandlingsansvarlig for personopplysninger. Du har blant annet rett til å vite hvilke personopplysninger som angår deg og hvilke Vinbutikk som behandler. Du har også rett til å kontakte Vinbutikk dersom noen personopplysninger er feil eller ufullstendige.

For å utøve rettighetene dine, send en forespørsel om informasjon til personvernombudet på e-post: info@vinbutikk.com Du kan også sende forespørselen din til Spiritstock-hovedkvarteret (24 Premiumweine GMBH, Franz-Joseph-Str. 11, 80801, München​ , Bayern, Tyskland, MVA DE342012758, registernummer HRB 261921).